Memeologen är en utvecklingsenhet för innovation och förbättringar inom hälso- och sjukvård, omsorg och andra verksamhetsområden. Med mod och nyfikenhet utmanar vi befintliga arbetssätt, kulturer och strukturer genom att visa på nya sätt som ger bättre resultat.

Läs mer om våra tjänster

@memeologen på Twitter