Aktuellt från Memeologen

Lär känna din verksamhet

Publicerad 8.2.2018

För de allra verksamheter återspeglar dess uppdrag vad de förväntas ägna sin tid åt. Ibland är det dock inte helt enkelt att översätta det som uttrycks på en övergripande nivå till vad det innebär i det praktiska arbetet dag för dag när det gäller detaljerna i vad som behöver göras, i vilket ... Läs mer

Produktions- och kapacitetsplanering

Publicerad 31.3.2017

Här hittar du stöd för produktions- och kapacitetsplanering i den egna verksamheten. Denna mall är framtagen för att skapa en bild av ert produktionsbehov för ett verksamhetsår genom att beskriva behovsvolymer per aktivitet på veckobasis. Om ni dessutom tidssätter era aktiviteter får ni en bild av hur mycket resurser i form av personal som krävs ... Läs mer

Elisabeth Höög – Artikel om utvecklingsarbetet i VLL

Publicerad 5.4.2016

Västerbottens läns landsting har, med stöd av Memeologen, arbetat med systematiskt förbättringsarbete sedan mitten av 90-talet. Arbetet har hela tiden utvecklats och sättet att använda metodiken visade sig framgångsrik. Kliniker och vårdcentraler kunde visa på förbättrad tillgänglighet, nöjdare patienter, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad ekonomi. I mitten av 2000-talet beslöt man därför ... Läs mer

Snurran presenteras på Pan European Networks hemsida

Publicerad 29.5.2015

Är det möjligt att hålla ihop systematiskt förändringsarbete både på enhetsnivå och övergripande nivå? Memeologen har publicerat två texter om detta på Pan European Networks hemsida under rubrikerna ”The improvement swirl” (Snurran). Där beskrivs en erfarenhetsbaserad systematisk process som tar hänsyn till de steg som vi bedömer behöver beaktas. Läs artiklarna på ... Läs mer

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsrapport

Publicerad 28.5.2015

Sedan september 2014 har Västerbottens läns landsting (VLL) deltagit i ett nationellt SKLprojekt, Bättre flöde i vården, ett projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. VLL har med stöd från Memeologen cialis from canada online pharmacy deltagit med två flöden ”Malignt Melanom” och det akuta inflödet på NUS, ”Vård på rätt ... Läs mer

Visualisera med Gröna Korset! Gott exempel från Västra Götaland.

Publicerad 29.4.2015

Gröna korset Gröna korset (Safety cross) är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden. Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel. Exempelvis använder Södra Älvsborgs ... Läs mer

Modell som underlättar kliniknära arbete med registerbaserad utveckling

Publicerad 22.4.2015

Idag finns ett 80-tal etablerade nationella kvalitetsregister som dagligen fylls på med data från möten mellan patienter och sjukvårdspersonal. Från desssa görs regelbundet sammanställda och analyserade resultat tillgängliga för verksamheter och profession. Av olika skäl har många verksamheter en utmaning i att omsätta resultaten till konkreta förändringar. På Memeologen tror vi att ... Läs mer

Ulrika blev årets primärvårdschef i Västerbotten 2014

Publicerad 7.4.2015

2014 års chef i Västerbottens läns landstings primärvård blev avdelningschef Ulrika Westman Yttergren från Vännäs HC. Hon blev nominerad av sin personal och i nomineringen beskrivs att Ulrika med sitt ledarskap på kort tid förbättrat verksamheten på flera sätt för medarbetare och patienter genom sin förmåga att skapa delaktighet och engagemang, skapa ... Läs mer

Förbättrad vård med tjänstedesign

Publicerad 21.12.2014

Tjänstedesign är en process som handlar om att fånga och förstå problem och behov med användarens perspektiv både i centrum för förbättringen och som grund för förnyelseprocessen. Bra designprocesser har också en tydlig koppling till en ordnad uppföljning av resultat – att problemet har blivit löst. Tjänstedesignsprocessen kan användas för att förstå och angripa ett avgränsat ... Läs mer

Slutrapport Multi7 publicerad

Publicerad 14.6.2014

Projekt Multi7 är ett arbete som handlar om att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre och är en av 19 försöksverksamheter i Skls nationella satsning Bättre liv för sjuka äldre. I projektet Multi7 har två delprocesser tagits fram; Trygg och säker hemma http://sildenafildosage.com/nonprescription-viagra/ och Trygg och säker utskrivning från ... Läs mer
Visa fler inlägg