Elisabeth Höög – Artikel om utvecklingsarbetet i VLL

Publicerad 5.4.2016

Västerbottens läns landsting har, med stöd av Memeologen, arbetat med systematiskt förbättringsarbete sedan mitten av 90-talet.

Arbetet har hela tiden utvecklats och sättet att använda metodiken visade sig framgångsrik. Kliniker och vårdcentraler kunde visa på förbättrad tillgänglighet, nöjdare patienter, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad ekonomi. I mitten av 2000-talet beslöt man därför att använda metodiken och tänket för att utveckla hela landstinget. Ett arbetssätt riggades där alla http://buytadalafilonline20mg.com/ enheter deltog i en gemensam utvecklingsprocess baserad på helhetens perspektiv. Arbetssättet fick namnet Livskraftig organisation. Närsjukvården var först ut och 2006-2007 startade man i sjukhusvården.

Arbetet inom sjukhusvården följdes under fyra år av ett forskningsteam från Umeå Universitet, Karolinska Institutet och Luleå Tekniska Universitet. Detta har resulterat i ett antal publicerade artiklar och den som redovisas här syftar till att undersöka hinder och utmaningar för uppföljning, analys och kommunikation av resultat i relation till hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete. Artikeln presenterar även en modell med viktiga faktorer för uppföljningssystem.

Du kan hämta artikeln här:

Quality improvement in large healthcare organizations – Searching for system-wide and coherent monitoring and follow-up strategies