Trygg och säker hemma

En film som visar arbetet med att skapa en trygg och säker miljö i hemmamiljön för äldre med behov av vård och omsorg. Arbetet är ett samarbete mellan, hemsjukvård, hemtjänst och primärvård. Filmen är baserad på det arbete som genomfördes under projektet Multi7. Läs mer om Multi7 i slutrapporten som du hittar här.