Trygg och säker utskrivning

Filmen visar hur man kan jobba med utskrivning av patienter från sjukhus på ett strukturerat och trygghetsskapande sätt. Arbetsprocessen består av fyra standardiserade steg; bedömning av risk för återinskrivning, standardiserad checklista för planering av utskrivning, utskrivningssamtal med teachback för att säkerställa att patienten får det den behöver samt telefonuppföljning inom 72 timmar efter utskrivning. Vi har sammanställt ett material med några checklistor och uppföljningsparametrar för den som vill ta sig an en trygg och säker utskrivning. Du hittar materialet här.