Webbkollen

Webbkollen är ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns.

Webbkollen innebär ett webbaserat intervjustöd för sjuksköterskor som ringer upp patienter efter en sjukhusvistelse. Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på sjukhus.

Filmen är inspelad på MAVA, Norrlands Universitetssjukhus.