Förbättrad vård med tjänstedesign

Publicerad 21.12.2014

Tjänstedesign är en process som handlar om att fånga och förstå problem och behov med användarens perspektiv både i centrum för förbättringen och som grund för förnyelseprocessen. Bra designprocesser har också en tydlig koppling till en ordnad uppföljning av resultat – att problemet har blivit löst. Tjänstedesignsprocessen kan användas för att förstå och angripa ett avgränsat och specifikt problem. Den kan också integreras i verksamhetens arsenal för ständigt pågående förbättringsarbete i områden där justeringar av nuvarande arbetssätt inte räcker till.

SVID, stiftelsen svensk industridesign, har tagit fram filmer om vad tjänstedesign är i samarbete med SKL och med stöd från Region Gotland, Landstinget i Värmland, Experio Lab, SP Service Labs, Regionförbundet Jönköpings län, Region Västerbotten, Region Dalarna, Memeologen och Landstinget Sörmland.

Tjänstedesign inom vården – Del 1

Tjänstedesign inom vården – Del 2

Memeologen är en del av det svenska nätverket för design av hälso och välfärdstjänster. Läs mer om våra tankar om att designa ny verksamhet här. Har du lust att prova på att använda dig av tjänstedesign för att förbättra din verksamhet? Hör av dig!