Beteende

Hur agerar vi som individer i samband med förändring? Hur agerar vi som grupp i samband med förändring? För att genomföra hållbara förändringar krävs en beteendeförändring. Alla människor reagerar vid förändringar och i alla grupper finns det allt från de som vägrar till de som vill förändra. Alla människor har en medfödd nyfikenhet och en vilja att lära. För att stimulera denna nyfikenhet behövs kunskap om hur människor reagerar inför förändringar och hur tidigare erfarenheter bäst kan tillvaratas för att vidareutveckla den individuella kunskapen. Området omfattar även den kunskap och färdighet som behövs för att förstå hur människor reagerar i grupp.

För mer info, kontakta oss