Lärande­styrning

Hur identifierar, analyserar och åtgärdar vi problem och utmaningar? Hur tar vi vara på de lärdomar som görs på vägen? Pröva och se!

Lärande innebär att pröva och se, att skaffa sig kunskap utifrån att pröva i verkligheten. För ett lärandestyrt förändringsarbete krävs att man använder den kunskap och kreativitet som finns i organisationen.

Vi har kunskap om metoder och färdigheter för att utforma och testa förändringar i komplexa organisationer, inklusive det strategiska ledarskapet av människor och verksamheter. En central metodik är reflekterande mötesformer.

 

För mer info, kontakta oss