System

Vad innebär tanken om system? Varför ska man ta hänsyn till system i sitt förändringsarbete? Hur gör man det? Kunskap om att det system vi befinner oss i består av olika processer och människor som samverkar och kunskap om vad som kan påverka och hur denna påverkan kan se ut. Denna kunskap ger svar på frågan om hur enskilda aktiviteter och människor påverkar helheten.

För att hantera förändringtrycket vid systemförändringar krävst tre grundläggande egenskaper i en organisation som utgår från teorier av bl.a. Peter Senge, MIT.

Den första egenskapen handlar om ”Aspiration” – Angelägna viljeinriktningar som grund för uppslutning – visioner och målbilder som är värt att sträva mot.

Den andra egenskapen är ”Kommunikation” – Återkommande dialog och kommunikation mellan ledningsfunktioner och den dagliga verksamheten om hur det går och vad som behöver göras.

Den tredje egenskapen är ”Hantera komplexiteten” – Hur man bejakar och hanterar komplexitet, förändrar, följer upp och ändrar igen samt öppenhet för fördröjningar och oförutsätta effekter.

Peter Senge beskriver egenskaperna i en metafor i form av en tre-bent pall, och menar på att om ett av benen inte håller, kommer pallen att falla.

 

För mer info, kontakta oss