Variation

Vad betyder det? Hur påverkar det verksamhetens möjligheter att få koll på läget? Vilka strukturer och arbetssätt underlättar? Kunskap om variation kan hjälpa ett team, en enhet eller en organisation att planera så att den kan svara upp mot de olika behov som uppstår vid olika tider och situationer. Variation i de olika processerna är ständigt närvarande. Det krävs kunskap för att förstå dels variation över tid och dels hur man kan hantera den så att den blir en tillgång och ett styrmedel. Till höger hittar du ett material som trots några år på nacken förhoppningsvis beskriver en del användbara praktiska råd och tips i samband med uppföljning av förändringsarbete.

Ett kraftfullt verktyg för att följa utfallet av hur väl en verksamhet fungerar är visuell verksamhetsstyrning på olika nivåer i en organisation. Där man kan följa resultat och utfall över tid och agera på avvikelser från högsta nivå till den mindre enhetens nivå. I dessa fall är det viktigt att förstå att detaljfrågorna blir fler ju längre ner i kärnverksamheten man kommer, medan man på högsta ledningens nivå snarare ser på övergripande nyckeltal för hela organisationen, vilka verksamheter som inte ligger inom målnivåer, försöker ta reda på och förstå varför och stödja dem att göra förbättringar.

För mer info, kontakta oss