Lär känna din verksamhet

Publicerad 8.2.2018

För de allra verksamheter återspeglar dess uppdrag vad de förväntas ägna sin tid åt. Ibland är det dock inte helt enkelt att översätta det som uttrycks på en övergripande nivå till vad det innebär i det praktiska arbetet dag för dag när det gäller detaljerna i vad som behöver göras, i vilket tempo det behöver ske och vilka kompetenser som krävs för att göra det.

Här presenteras ett material som ger förslag på hur man kan tänka och gå tillväga för att lära känna sin verksamhets behov av resurser, kompetenser och förbättringar baserat på patientlöden och därmed också få ett bättre underlag för att planera sina resurser.

En av vårdens viktigaste kvalitetsindikatorer är att patienterna får det de behöver av verksamhetens resurser precis när de behöver det, en bra tillgänglighet. Vår förhoppning är att detta material skapar nytta i form av stöd till verksamheter att bättre planera och utföra en tillgänglig vård av hög kvalitet.

Frågor eller funderingar? Kontakta pia.lindberg@vll.se

Materialet hittar du här