Material

pdf

Lär känna din verksamhet

Lär känna din verksamhet_2018

För de allra verksamheter återspeglar dess uppdrag vad de förväntas ägna sin tid åt. Ibland är det dock inte helt ...

pdf

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsprapport

Rapport Vård på rätt nivå Nus_2015_II

Nu finns arbetet Vård på rätt nivå till, genom och från Norrlands universitetssjukhus som rapport. I detta arbete har fokus varit att erbjuda ...

Snurran – The Improvement Swirl

Är det möjligt att hålla ihop systematiskt förändringsarbete både på enhetsnivå och övergripande nivå? Memeologen har publicerat två texter om detta ...

pdf

Modell registerbaserad utveckling

WP_2015_02 6 områden som underlättar registerbaserad utveckling

Av olika skäl har många verksamheter en utmaning i att omsätta resultat från nationella kvalitetsregister till konkreta förändringar. En tydlig ...

pdf

Rapport från ledarutvecklingsprogram

Rapport från Ledarutvecklingsprogram

I SKLs uppdrag att förbättra för den sjuke äldre har Memeologen tillsammans med Qulturum i Jönköping och Centrum för verksamhetsutveckling ...

pdf

Litteraturöversikt – Sjukvårdslogistik

Sjukvårdslogistik - littaraturstudie

Här presenteras en litteraturöversikt över aktuella publikationer som beskriver sjukvårdslogistik. Maria Algers är en resurs för Memeologen och har utbildning som ...

pdf

Att mäta för att veta

Att mäta för att veta

Att mäta för att veta: Praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i ...

pdf

Litteraturöversikt – Värdeskapande ledarskap

Värdeskapande ledarskap - litteraturöversikt

Här presenteras en litteraturöversikt över aktuella publikationer som beskriver värdeskapande ledarskap. Maria Algers är en resurs för Memeologen och har utbildning ...

Visa fler material