xls

A3 – Utvecklingsarbete

Alla förändringar behöver inte planeras. Men om en förändring omfattar fler personer än de som beslutat eller tagit fram den är det alltid bra att kunna förtydliga hur det är tänkt. A3 är ett hjälpmedel för att belysa just detta. Den tar fasta på många av de frågeställningar som kan höras i samband med ett förändringsarbete. Skriv och rita för hand med blyerts! Varje ny dialog om A3:ans innehåll är en chans att ompröva hur man ser på både problem och lösningar.

Skrivs ut i A3-format (därav namnet)