pdf

Att mäta för att veta

Att mäta för att veta: Praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Häftet skrevs av Memeologens medarbetare på uppdrag av Skl 2005.