pdf

konceptsamling – Operationsflöde

Memeologen genomförde på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting ett nationellt Genombrottsprojekt kallat Bättre flyt II – Opererande verksamheter. Inför arbetet togs denna konceptsamling fram för att projektdltagarna skulle ha något att utgå ifrån i sitt förändringsarbete.