pdf

Litteraturöversikt – Utveckla mha patienter

Här presenteras en litteraturöversikt över aktuella publikationer som beskriver verksamhetsutveckling med hjälp av patienters erfarenheter.

Maria Algers är en resurs för Memeologen och har utbildning som civilekonom med handel och logistikinriktning från Handelshögskolan vid Umeå universitet och arbetar i dagsläget med logistikfrågor i Oslo. Studier och konsultarbete har varit fokuserade mot verksamhetsförbättringar inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter:
Maria@ecpartner.no
0047 413 02 832