pdf

Modell registerbaserad utveckling

Av olika skäl har många verksamheter en utmaning i att omsätta resultat från nationella kvalitetsregister till konkreta förändringar. En tydlig arbetsordning och systematik kan underlätta för en enskild verksamhet att skapa nytta av dessa underlag. Detta material som beskriver en modell med sex olika områden som kan vara bra att beakta för att bygga upp en sådan intern struktur och ger exempel på hur det kan se ut i praktiken.

Materialet vänder sig till de chefer från verksamheter, professionsföreträdare och verksamhetsutvecklare som är intresserade av angreppssätt för att skapa nytta av de kvalitetsregisterdata som produceras i och rapporteras från den egna verksamheten. Modellen baseras på ett arbete som genomförts av Ortopediska kliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.