pdf

Rapport från ledarutvecklingsprogram

I SKLs uppdrag att förbättra för den sjuke äldre har Memeologen tillsammans med Qulturum i Jönköping och Centrum för verksamhetsutveckling i Skåne medverkat som kunskapsnoder i att förändra komplexa system.

Utifrån detta uppdrag fick Memeologen en förfrågan från utvecklingsledare i Sörmland att utveckla deras förmåga att vara ett metodstöd för chefer och ledare som vill jobba med att åstadkomma hållbara förbättringar av komplexa system. Memeologen har också genomfört ett liknande kunskapstöd i Örebro län.

Denna rapport beskriver ett utvecklingsprogram där utvecklingsledare lär sig en metodik för systematiskt förbättringsarbete och hur de i sin tur tränar chefer och ledare att ur ett systemperspektiv åstadkomma positiva resultat för patienter, brukare och boende.