pdf

Kom igång – Utskrivningsprocessen

Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor och material vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser som behöver säkerställas. När frågorna är besvarade kommer ni förhoppningsvis att ha en tydligare bild av vad som behöver göras. Material består av exempel på de checklistor, protokoll och hjälpmedel för att följa upp arbetet som används i Västerbotten läns landsting. Dessa kan ni också utgå ifrån eller använda. Lycka till!