pdf

White paper – Medverkan

Patientmedverkan, brukarmedverkan, personcentrerad vård, patientprocessoriterad vård – kärt barn har många namn. Varför fokuseras området så hårt just nu? Hur ser vi på Memeologen på detta? Ta del av några tankar om vårt sätt att se på det i detta white paper.