Modell som underlättar kliniknära arbete med registerbaserad utveckling

Publicerad 22.4.2015

Idag finns ett 80-tal etablerade nationella kvalitetsregister som dagligen fylls på med data från möten mellan patienter och sjukvårdspersonal. Från desssa görs regelbundet sammanställda och analyserade resultat tillgängliga för verksamheter och profession.

Av olika skäl har många verksamheter en utmaning i att omsätta resultaten till konkreta förändringar. På Memeologen tror vi att en tydlig arbetsordning och systematik underlättar för en enskild verksamhet att skapa nytta av dessa underlag. Här är därför ett material som beskriver en modell med sex olika områden som kan vara bra att beakta för att bygga upp en sådan intern struktur och ger exempel på hur det kan se ut i praktiken. Materialet vänder sig till de chefer från verksamheter, professionsföreträdare och verksamhetsutvecklare som är intresserade av angreppssätt http://tadalafilcialisindia.com för att skapa nytta av de kvalitetsregisterdata som produceras i och rapporteras från den egna verksamheten.

Modellen baseras på ett arbete som genomförts av Ortopediska kliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Klicka här för att komma till materialet.