Om Oss

VLL-4f-pcMemologen är en utvecklingsenhet inom Västerbottens läns landsting. Vi har i vår nuvarande form funnits sedan nov 2000 och är en fortsättning av de stödjande resurser som utvecklades i samband med det kvalitetsarbete som Västerbottens läns landsting påbörjade i början av 90-talet.

Syftet med memeologen är att i ännu större utsträckning åstadkomma önskvärda resultat och effekter i vården med hjälp av kombinationen systematik och dynamik. Ambitionen är också att fungera som en norrländsk bas för kunskapsområdet förbättringskunskap. Idag är memeologen en landstingsgemensam enhet. Vårt nätverk med kunder och samarbetspartners sträcker sig även till övriga svenska landsting, ett stort antal kommuner, privata vårdgivare på den nationella arenan samt ett antal internationella organisationer och personer.

Vårt uppdrag är brett och kan sammanfattas i två punkter;

  • Vi ska vara landstingets resurs för att tillvarata extern och intern kunskap om hur man åstadkommer och leder förbättringar samt hur man utvecklar förmågan att kontinuerligt förbättra hälso- och sjukvården.
  • Vi ska provocera och utmana den befintliga verksamheten och kulturen genom att presentera resultat och aktuell förbättringskunskap som visar på glappet mellan kunskap och nuvarande praxis.

Vårt arbete utgår från att allt förändringsarbete är behovsstyrt. Vi utgår också från att alla organisationer, verksamheter och människor har en inneboende lust att förändra – så länge som förändringarna skapar nytta. Frågan är bara hur, eftersom olika utmaningar kräver olika lösningar.

  • Vi hjälper till att utveckla förändringsstrategier
  • Vi utvecklar ledare och ser ledarskap som den kollektiva förmågan att forma sin egen framtid
  • Vi stimulerar reflektion eftersom lärande är basen för all utveckling
  • Vi arbetar via facilitering/coachning
  • Vi anpassar metoder efter situation
angreppssatt

(klicka på bilden för förstoring)

Bilden till vänster visar viktiga faktorer som vi anser hör ihop och samspelar. Faktorerna utgår från de områden vi hämtar vår kunskap från. Tillsammans med vår övertygelse om alla människors inneboende vilja att utveckla både sig själva och sin verksamhet samt de arbetsprocesser som beskriver det stöd vi erbjuder.

Om namnet Memeologen

Vårt namn Memeologen kommer från uttrycket meme, myntat av författaren Richard Dawkins i boken The Selfish Gene 1976. En meme (uttalas mem med ett långt e och rimmar på gem) är en idés förmåga att replikera eller förmera sig själv genom att infektera människors medvetande och påverka deras beteenden så att de för idén vidare – ungefär som ett virus reproducerar sig genom att det sätter sig i en cells DNA. Memen får alltså människor att repetera det mönster som den innehåller. Typiskt livskraftiga memer finns i skvaller, slogans, melodier, mode eller vissa förändringsidéer. Precis som hos levande organismer där den bäst anpassade och lämpade överlever finns det mer eller mindre livskraftiga memer. Som begrepp har memer blivit erkända som en grundenhet i kulturutveckling och lägger ett evolutionärt perspektiv på vilka idéer som är mest lämpade för överlevnad.

På Memeologen tilltalas vi av tanken om idéer som smittar och vi försöker använda oss av deras kraft för att åstadkomma än mer verkningsfulla förändringar. För oss är memer något som finns och är svåra att värja sig mot. Vad tror du? Har du just nu blivit smittad av meta-memem, memen om memer?