Kärnan i vårt arbete

Kärnan i Memeologens arbete bygger på att göra förändringar så framgångsrika som möjligt så att förändringar verkligen leder till förbättringar. Genom åren har vi både i litteratur och genom egna erfarenheter förstått att om förmågan att använda systematiska metoder och tankesätt ökar, så ökar förmågan att åstadkomma framgångsrika förändringar väsentligt. Vår systematik är baserad på fem beståndsdelar baserade på att framgångsrika förändringar förbättrar förmågan att tillgodose kundens behov. Det gäller alla typer av kunder – externa som interna (patienter, brukare, andra verksamheter, osv). Övriga beståndsdelar i vår systematik styr mot hur kundens behov ser ut och hur förändringar genomförs så att de skapar mervärde.

karnan

(klicka på bilden för förstoring)

Om förändringen utgår från kundens behov är vår uppfattning att den också bör äga rum i de flöden där verksamheten möter den de är till för. Det betyder en orientering mot kundens processer och dess innehåll i stället för att optimera organisationsstrukturer. I komplexa system och processer kan det ofta vara svårt att förutse vilka konsekvenser en förändring kan få i praktiken. För att hantera detta har vi bedömt att ”pröva och se” är ett mycket lämpligt tillvägagångssätt. PDSA-hjulet med test i liten skala är därför centralt i vår metodik. Det i sin tur leder till att man kan basera fortsatta förändringar och beslut på fakta och lärdomar utifrån gjorda tester.

För att förändra processer är det nödvändigt att de som arbetare i processerna tillsammans med de chefer och ledare som har ansvar för processerna är delaktiga och att de ges utrymme och mandat att både utforma och testa förändringar för att se hur de fungerar i praktiken – den egna verkligheten.

Med dessa beståndsdelar som utgångspunkt har vi sökt efter och utvecklat metodik och sätt att tänka som vägleder oss när vi utarbetar arbetsprocesser som vi omsätter i våra tjänster. Läs mer om våra tjänster här.