Vår affärsidé

Vårt arbete utgår från att allt förändringsarbete är behovsstyrt. Vi utgår också från att alla organisationer, verksamheter och människor har en inneboende lust att förändra – så länge som förändringarna skapar nytta. Frågan är bara hur, eftersom olika utmaningar kräver olika lösningar.

  • Vi hjälper till att utveckla förändringsstrategier
  • Vi utvecklar ledare och ser ledarskap som den kollektiva förmågan att forma sin egen framtid
  • Vi stimulerar reflektion eftersom lärande är basen för all utveckling
  • Vi arbetar via facilitering/coachning
  • Vi anpassar metoder efter situation

Vi jobbar genom och med människor och framför allt, möten och samtal mellan människor. Därför ska vi utforma, anordna och delta i möten där:

  • det ges utrymme för människor i vården att omsätta kunskap och idéer till praktisk nytta för dem verksamheten är till för
  • det ges utrymme för att lära nytt och testa systemförändringar som syftar till att åstadkomma en attraktiv arbetsplats för framtida medarbetare
  • människor med olika professionell och vetenskaplig grund attraheras och där de tillsammans kan identifiera skillnader eller gap mellan vad man vet kan göras och vad som görs för att utveckla ny förståelse för hur vi kan bidra till en bättre hälsa
  • det finns möjlighet att provocera systemet och delta i utformningen av hälso- och sjukvården som en framtidsbransch genom att utmana gamla invanda och förlegade organisationsprinciper samt sprida erfarenheter och kunskap utifrån förbättringsarbete