Produktions- och kapacitetsplanering

Publicerad 31.3.2017

Här hittar du stöd för produktions- och kapacitetsplanering i den egna verksamheten.

Denna mall är framtagen för att skapa en bild av ert produktionsbehov för ett verksamhetsår genom att beskriva behovsvolymer per aktivitet på veckobasis. Om ni dessutom tidssätter era aktiviteter får ni en bild av hur mycket resurser i form av personal som krävs för att tillgodose behovet varje vecka.

Med detta verktyg kan ni både synliggöra ert produktions- och kapacitetsbehov, följa upp hur det går på veckobasis, planera produktionstakt för olika behovsgrupper samt göra strategiska vägval genom att skapa prognoser och scenarion.

Klicka här för att komma till mallen. Välj spara mål som…och spara filen på din egen dator. Börja med att öppna fliken Hur används mallen och läs instruktionerna.

Kontakta gärna oss på Memeologen för handledning av tillvägagångssättet och tips på vilken data ni behöver för att börja skapa era egna underlag.