Slutrapport Multi7 publicerad

Publicerad 14.6.2014

Projekt Multi7 är ett arbete som handlar om att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre och är en av 19 försöksverksamheter i Skls nationella satsning Bättre liv för sjuka äldre. I projektet Multi7 har två delprocesser tagits fram; Trygg och säker hemma http://sildenafildosage.com/nonprescription-viagra/ och Trygg och säker utskrivning från sjukhus. Slutrapporten, som författats av HCM – Health Care Management, beskriver arbetet närmare och är en uppföljning och utvärdering av projektet.

Ladda hem rapporten här.