Inlägg med etiketten ‘designa ny verksamhet’:

Förbättrad vård med tjänstedesign

Publicerad 21.12.2014

Tjänstedesign är en process som handlar om att fånga och förstå problem och behov med användarens perspektiv både i centrum för förbättringen och som grund för förnyelseprocessen. Bra designprocesser har också en tydlig koppling till en ordnad uppföljning av resultat – att problemet har blivit löst. Tjänstedesignsprocessen kan användas för att förstå och angripa ett avgränsat ... Läs mer