Inlägg med etiketten ‘lärandestyrning’:

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsrapport

Publicerad 28.5.2015

Sedan september 2014 har Västerbottens läns landsting (VLL) deltagit i ett nationellt SKLprojekt, Bättre flöde i vården, ett projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. VLL har med stöd från Memeologen cialis from canada online pharmacy deltagit med två flöden ”Malignt Melanom” och det akuta inflödet på NUS, ”Vård på rätt ... Läs mer

Visualisera med Gröna Korset! Gott exempel från Västra Götaland.

Publicerad 29.4.2015

Gröna korset Gröna korset (Safety cross) är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden. Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel. Exempelvis använder Södra Älvsborgs ... Läs mer