Inlägg med etiketten ‘Leda förändring’:

Elisabeth Höög – Artikel om utvecklingsarbetet i VLL

Publicerad 5.4.2016

Västerbottens läns landsting har, med stöd av Memeologen, arbetat med systematiskt förbättringsarbete sedan mitten av 90-talet. Arbetet har hela tiden utvecklats och sättet att använda metodiken visade sig framgångsrik. Kliniker och vårdcentraler kunde visa på förbättrad tillgänglighet, nöjdare patienter, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad ekonomi. I mitten av 2000-talet beslöt man därför ... Läs mer

Snurran presenteras på Pan European Networks hemsida

Publicerad 29.5.2015

Är det möjligt att hålla ihop systematiskt förändringsarbete både på enhetsnivå och övergripande nivå? Memeologen har publicerat två texter om detta på Pan European Networks hemsida under rubrikerna ”The improvement swirl” (Snurran). Där beskrivs en erfarenhetsbaserad systematisk process som tar hänsyn till de steg som vi bedömer behöver beaktas. Läs artiklarna på ... Läs mer

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsrapport

Publicerad 28.5.2015

Sedan september 2014 har Västerbottens läns landsting (VLL) deltagit i ett nationellt SKLprojekt, Bättre flöde i vården, ett projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. VLL har med stöd från Memeologen cialis from canada online pharmacy deltagit med två flöden ”Malignt Melanom” och det akuta inflödet på NUS, ”Vård på rätt ... Läs mer

Visualisera med Gröna Korset! Gott exempel från Västra Götaland.

Publicerad 29.4.2015

Gröna korset Gröna korset (Safety cross) är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden. Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel. Exempelvis använder Södra Älvsborgs ... Läs mer

Ulrika blev årets primärvårdschef i Västerbotten 2014

Publicerad 7.4.2015

2014 års chef i Västerbottens läns landstings primärvård blev avdelningschef Ulrika Westman Yttergren från Vännäs HC. Hon blev nominerad av sin personal och i nomineringen beskrivs att Ulrika med sitt ledarskap på kort tid förbättrat verksamheten på flera sätt för medarbetare och patienter genom sin förmåga att skapa delaktighet och engagemang, skapa ... Läs mer

Rapport från ledarutvecklingsprogram

Publicerad 28.4.2014

I SKLs uppdrag att förbättra för http://www.tadalafilcialisindia.com den sjuke äldre har Memeologen tillsammans med Qulturum i Jönköping och Centrum för verksamhetsutveckling i Skåne medverkat som kunskapsnoder i att förändra komplexa system. Utifrån detta uppdrag fick Memeologen en förfrågan från utvecklingsledare i Sörmland att utveckla deras förmåga att vara ett metodstöd för ... Läs mer