Inlägg med etiketten ‘Memeologen’:

Produktions- och kapacitetsplanering

Publicerad 31.3.2017

Här hittar du stöd för produktions- och kapacitetsplanering i den egna verksamheten. Denna mall är framtagen för att skapa en bild av ert produktionsbehov för ett verksamhetsår genom att beskriva behovsvolymer per aktivitet på veckobasis. Om ni dessutom tidssätter era aktiviteter får ni en bild av hur mycket resurser i form av personal som krävs ... Läs mer

Elisabeth Höög – Artikel om utvecklingsarbetet i VLL

Publicerad 5.4.2016

Västerbottens läns landsting har, med stöd av Memeologen, arbetat med systematiskt förbättringsarbete sedan mitten av 90-talet. Arbetet har hela tiden utvecklats och sättet att använda metodiken visade sig framgångsrik. Kliniker och vårdcentraler kunde visa på förbättrad tillgänglighet, nöjdare patienter, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad ekonomi. I mitten av 2000-talet beslöt man därför ... Läs mer

Vård på rätt nivå NUS – Spridningsrapport

Publicerad 28.5.2015

Sedan september 2014 har Västerbottens läns landsting (VLL) deltagit i ett nationellt SKLprojekt, Bättre flöde i vården, ett projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. VLL har med stöd från Memeologen cialis from canada online pharmacy deltagit med två flöden ”Malignt Melanom” och det akuta inflödet på NUS, ”Vård på rätt ... Läs mer

Visualisera med Gröna Korset! Gott exempel från Västra Götaland.

Publicerad 29.4.2015

Gröna korset Gröna korset (Safety cross) är i grunden en metod för att visualisera avvikelser som risker och skador i olika sammanhang. Den kan även användas för att följa utveckling av olika fokusområden. Metoden används med fördel i samband med daglig styrning/pulsmöten eftersom den är snabb och enkel. Exempelvis använder Södra Älvsborgs ... Läs mer

Slutrapport Multi7 publicerad

Publicerad 14.6.2014

Projekt Multi7 är ett arbete som handlar om att förbättra vård och omsorg för sjuka äldre och är en av 19 försöksverksamheter i Skls nationella satsning Bättre liv för sjuka äldre. I projektet Multi7 har två delprocesser tagits fram; Trygg och säker hemma http://sildenafildosage.com/nonprescription-viagra/ och Trygg och säker utskrivning från ... Läs mer