Inlägg med etiketten ‘produktions- och kapacitesplanering’:

Lär känna din verksamhet

Publicerad 8.2.2018

För de allra verksamheter återspeglar dess uppdrag vad de förväntas ägna sin tid åt. Ibland är det dock inte helt enkelt att översätta det som uttrycks på en övergripande nivå till vad det innebär i det praktiska arbetet dag för dag när det gäller detaljerna i vad som behöver göras, i vilket ... Läs mer

Produktions- och kapacitetsplanering

Publicerad 31.3.2017

Här hittar du stöd för produktions- och kapacitetsplanering i den egna verksamheten. Denna mall är framtagen för att skapa en bild av ert produktionsbehov för ett verksamhetsår genom att beskriva behovsvolymer per aktivitet på veckobasis. Om ni dessutom tidssätter era aktiviteter får ni en bild av hur mycket resurser i form av personal som krävs ... Läs mer