Inlägg med etiketten ‘resurser’:

Produktions- och kapacitetsplanering

Publicerad 31.3.2017

Här hittar du stöd för produktions- och kapacitetsplanering i den egna verksamheten. Denna mall är framtagen för att skapa en bild av ert produktionsbehov för ett verksamhetsår genom att beskriva behovsvolymer per aktivitet på veckobasis. Om ni dessutom tidssätter era aktiviteter får ni en bild av hur mycket resurser i form av personal som krävs ... Läs mer