Inlägg med etiketten ‘system’:

Elisabeth Höög – Artikel om utvecklingsarbetet i VLL

Publicerad 5.4.2016

Västerbottens läns landsting har, med stöd av Memeologen, arbetat med systematiskt förbättringsarbete sedan mitten av 90-talet. Arbetet har hela tiden utvecklats och sättet att använda metodiken visade sig framgångsrik. Kliniker och vårdcentraler kunde visa på förbättrad tillgänglighet, nöjdare patienter, förbättrad arbetsmiljö och förbättrad ekonomi. I mitten av 2000-talet beslöt man därför ... Läs mer

Snurran presenteras på Pan European Networks hemsida

Publicerad 29.5.2015

Är det möjligt att hålla ihop systematiskt förändringsarbete både på enhetsnivå och övergripande nivå? Memeologen har publicerat två texter om detta på Pan European Networks hemsida under rubrikerna ”The improvement swirl” (Snurran). Där beskrivs en erfarenhetsbaserad systematisk process som tar hänsyn till de steg som vi bedömer behöver beaktas. Läs artiklarna på ... Läs mer