Designa ny verksamhet

”Vi kan inte hitta lösningarna på dagens problem genom att tänka på samma sätt som vi gjorde när vi skapade dem” – Albert Einstein

Även om en verksamhet kommer långt med att hitta arbetssätt för att fånga och åtgärda vardagliga utmaningar och de hittar arbetssätt för att systematiskt ta vara på nya kunskaper och erfarenheter räcker det ibland inte. Ännu mer av samma eller snarlika saker är inte alltid en bra lösning.

Det globala samhället producerar ny kunskap i snabbare takt än vi hänger med, bemanningsmässiga och ekonomiska förutsättningar kastas om och befolkningens förväntningar och behov tar sig nya uttryck. Synen på medborgare som passiva mottagare av vård och omsorg börjar utmanas och vi drar mer mot medskapade. Studier visar att om vi kan förbättra patientens upplevelse av vården, vilket självklart är etiskt rätt och riktigt, så minskar deras stressnivå vilket i sin tur leder till högre grad av följsamhet till behandling och ett minskat antalet vårddagar. Det finns alltså stora behov och stora vinster av förändringar inom hälsosjukvården och vi behöver generera och ta tillvara nya idéer som kan leda till förbättrade arbetssätt som gynnar patienter, medarbetare och organisation.

För att designa en ny verksamhet behöver man veta varför man vill förändra, vad man vill förändra, hur man ska gå tillväga, att det fungerar och att det går bra!

På memeologen har vi erfarenhet av olika kreativa designprocesser. Dessa syftar till att stimulera nytänkande och att på djupet förstå och uppmärksamma behov. Idag går det inte att prata innovation och design utan att prata om delaktighet och medverkan. Människor gör inte alltid som vi tror att de gör eller som de själva tror att de gör. Människor gör inte heller alltid det som de säger att de gör och har inte alltid förmågan att säga hur de vill ha det. Så varför inte ha med den verksamheten berörs av redan från början?

I designarbetet använder vi olika strukturerade processer för att generera helt nya idéer och ta tillvara de som redan finns. Den stora utmaningen är sedan att  bygga ihop det med ett strukturerat förbättringsarbete som säkerställer att idéskapandet verkligen leder till konkreta förbättringar. Vi guidar er designprocess utifrån där ni står just nu, mot de mål som ni vill uppnå.

För mer info, kontakta oss