Ulrika blev årets primärvårdschef i Västerbotten 2014

Publicerad 7.4.2015

2014 års chef i Västerbottens läns landstings primärvård blev avdelningschef Ulrika Westman Yttergren från Vännäs HC. Hon blev nominerad av sin personal och i nomineringen beskrivs att Ulrika med sitt ledarskap på kort tid förbättrat verksamheten på flera sätt för medarbetare och patienter genom sin förmåga att skapa delaktighet och engagemang, skapa tro på framtiden, söka kontakter inom och utanför vården samt att hon är outtröttlig i sitt förbättringsarbete och alltid har patienten i fokus.

Memeologen bad henne berätta om vad hon anser är viktigt för att utveckla vården och hur hon skulle beskriva sitt ledarskap. Det här är saker som hon vill lyfta fram.

För att få tid att för vara en närvarande och coachande ledare har hon som ett eget förbättringsarbete att strukturera och minimera tidsåtgången för de arbetsuppgifter som krävs av en chef eftersom, som hon säger; ”Utveckling av arbetssätt är grunden och det ska man göra hela tiden.”

För henne stämmer Västerbottens värdegrund – ständigt bättre och patienten alltid först – väl överens med hur hon tänker. Som ledare strävar hon efter att vara rak i sin kommunikation och försöker ha ett vänligt och ärligt uppsåt. Hon menar att kommunikation är en process som behöver tid för att verka, därför försöker hon i alla möten med medarbetarna, enskilt eller i grupp, prata om vad de ska åstadkomma och vad som kommer att hända framöver. Mål och arbetssätt behöver därför beskrivas enkelt, kortfattat och tydligt så att alla förstår.

Hon lyfter också fram arbetsplatsträffar och utvecklingsmöten varannan vecka som det kitt som håller ihop gruppen. Där pratar de om hur de jobbar, samtidigt som mötenas effekt stärks av att man pratar med varandra mellan mötena. ”Gör vi som vi bestämt?” är fokus i samtalen på Vännäs HC, dvs diskussionerna kretsar kring hur de följer sina bestämda processer.

Sedan ett par år tillbaka hålls pulsmöte varje måndag morgon där dåtid, nutid och framtid diskuteras och visualiseras. Träffarna har utvecklats och nu är reflektionen från förra veckan en viktig punkt där både avvikelser och förbättringsidéer lyfts. I början var det svårt att hitta det som strulade och störde verksamheten, men med träning har mötet utvecklats. Modet att våga pröva nya arbetssätt har också ökat då varje test av förändring har http://tadalafilcialisindia.com/how-tadalafil-reached-first-place-in-the-list-of-inhibitors-and-pills-advantages/ en uppföljning.

Slutligen berättar Ulrika om att hon aktivt söker kontakt med det som finns utanför hälsocentralen. Det är viktigt att vara nyfiken och intresserad av att lära, hantera och förstå varför det är som det är och nätverken underlättar hennes ledarskap genom att det blir lättare att få svar på de frågor som finns så att medarbetarna får svar när de undrar om vad som händer och varför.

Vi önskar Ulrika ett fortsatt lycka till som ledare!